شعر و شجریان (380)

سلام، فرا رسیدن تابستان و اولین روز تیرگان، بلندترین روزهای سال بر شما به نیکی و نیک انجامی.

اجازه دهید اولین یادداشت تابستانی را اختصاص دهم به غزلی از لسان‌الغیب که استاد شجریان آن را در بیات اصفهان زمزمه کرده است. تارنوازی استاد فرهنگ شریف و نی‌نوازی استاد محمد موسوی همراه جناب شجریان در این اجرای خصوصی بوده است:

 

ابر آزاری بر آمد، باد نوروزی وزید

وجه می می‌خواهم و مطرب که می‌گوید رسید

 

شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام

بار عشق و مفلسی صعب است، می‌باید کشید

 

قحط جود است، آبروی خود نمی‌باید فروخت

باده و گل از بهای خرقه می‌باید خرید

 

گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش

من همی کردم دعا و صبح صادق می‌دمید

 

با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ

از کریمی گوییا در گوشه‌ای بویی شنید

 

دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک

جامه‌ای در نیکنامی نیز می‌باید درید

 

این لطایف کز لب لعل تو من گفتم، که گفت

وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم، که دید

 

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق

گوشه‌گیران را ز آسایش طمع باید برید **

 

تیر عاشق‌کش ندانم بر دل حافظ که زد

این قدر دانم که از شعر ترش خون می‌چکید **

** این ابیات در آواز نیامده است.

 


/ 0 نظر / 127 بازدید