شعر و شجریان (376)

سلام، روزگارانتان بر وفق مراد
اجازه دهید در این نخستین روزهای بهمن ماه، شعری تقدیمتان کنم از اجراهای کمتر شنیده شده استاد شجریان که در سال‌های اول دهه پنجاه خورشیدی از رادیو ایران پخش شده است. این اثر، اجرایی است در سه‌گاه با همنوازی استادان منصور صارمی، اسدالله ملک و ناصر افتتاح که در برنامه بزم شاعران پخش گردیده است. غزل آواز نیز از سروده‌های میرزا حبیب خراسانی است:

امروز امیر در میخانه تویی تو
فریادرس ناله مستانه تویی تو

مرغ دل ما را که به کس رام نگردد
آرام تویی، دام تویی، دانه تویی تو

آن ورد که زاهد به همه شام و سحرگه
بشمارد به سبحه صددانه تویی تو **

آن باده که شاهد به خرابات مغان نیز
پیموده به جام و خم مسخانه تویی تو **

در کعبه و بتخانه بگشتیم بسی ما
دیدیم که در کعبه و بتخانه تویی تو

بسیار بگوییم و چو بسیار بگفتیم
کس نیست به غیر از تو در این خانه تویی تو

یک همت مردانه در این کاخ ندیدیم
آن را که بود همت مردانه تویی تو **

** این ابیات در آواز نیامده است.
/ 0 نظر / 142 بازدید