شعر و شجریان (384)

سلام، ایامتان به‌کام و روزگارانتان قرین شادابی و نیکبختی

امروز دعوتتان می‌کنم به برنامه موسیقی ایرانی رادیو. اجرایی از استاد محمدرضا شجریان در دشتی و با غزلی نغز از فروغی بسطامی:

 

دلم از نرگس بیمار تو بیمارتر است

چاره کن درد کسی کز همه ناچارتر است

 

من بدین طالع برگشته چه خواهم کردن

که ز مژگان سیاه تو نگونسارتر است

 

گر تواش وعده دیدار ندادی امشب

پس چرا دیده من از همه بیدارتر است

 

طوطی ار پسته خندان تو بیند گوید

که ز تنگ شکر این پسته شکربار تر است**

 

هر گرفتار که در بند تو می‌نالد زار

می‌برد حسرت صیدی که گرفتارتر است

 

به هوای تو عزیزان همه خوارند اما

گل به سودای رخت از همه کس خوارتر است**


گر کشانند به یک سلسله طراران را

طره پر شکنت از همه طرارتر است**

 

گر نشانند به یک دایره عیاران را

چشم مردم‌فکنت از همه عیارتر است**

 

گر گشایند بتان دفتر مکاری را

بت حیلت‌گر من از همه مکارتر است**

 

عقل پرسید که دشوارتر از کشتن چیست

عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است**

 

تیشه بر سر زد و پا از در شیرین نکشید

کوهکن بر در عشق از همه پادارتر است**

 

در همه شهر ندیدست کسی مستی من

زان که مست می عشق از همه هشیارتر است**

 

دوش آن صف‌زده مژگان به فروغی می‌گفت

که دم خنجر شاه از همه خونخوارتر است**

 

سر شاهان جوانبخت ملک ناصر دین

که به شاهنشهی از جمله سزاوارتر است**


** این ابیات در آواز نیامده است.

 


/ 0 نظر / 23 بازدید